หน้าแรก >Product >Detail
Amulette de Cartier long necklace

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION

SUV 999 ฟิล์ม 20%

ข้อมูลฟิล์ม SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION
(SUV 999 ฟิล์ม 20%)
เเสงส่องผ่าน 67%
เเสงสะท้อน 8%
ป้องกันรังสี UV 99.9%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 99%