หน้าแรก >Warranty >Register

เงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท อัลติเมท รีเฟล็กซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์เซรามิค “Ultimate Films” ขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงรถยนต์เซรามิค ของทางบริษัทฯ และขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสงรถยนต์เซรามิค ที่ได้ถูกติดตั้งให้กับรถยนต์ของท่าน
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ แท้ของ “Ultimate Films” โดยเนื้อฟิล์มจะไม่หลุดล่อนจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลา 10 ปี
นับจากวันที่ติดตั้งฟิล์ม

กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลา 3 เดือนแรกนับจากวันที่ติดตั้ง “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้ง ฟิล์มนั้น จะทำการแก้ไขหรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่
แต่หากถ้าเจ้าของรถนำรถไปแก้ไขกับตัวแทนอื่นที่มิใช่ “ผู้ขาย” ที่เป็น ผู้ติดตั้ง ของทางบริษัทฯ จะถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการติดตั้งใหม่

  1. ได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าทันที หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอย่างถูกต้องและครบถ้วน
  2. ท่านจะได้รับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
  3. เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามเอกสารการรับประกันกำหนด

ฟิล์มกรองเเสงที่ติดตั้ง


กลับสู่หน้าเว็บไซต์